CONTACTLENS

Boodschap van algemeen nut


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

DURF LENZEN PROBEREN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENTE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


     LENZEN SO EASY

 
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


EEN 10 OM TE ZIEN


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
OOGSPECIALISTSCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!HAAL ALLES UIT UW OGEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
Wat je moet weten over lenzen
  • LENZEN LATEN JE OGEN MEER TOT UITING KOMEN

  • MET LENZEN KOMT JE MAKE- UP MEER TOT ZIJN RECHT

  • INZETTEN IS HELEMAAL NIET ZO MOEILIJK

  • GOEDE RAAD VAN TANTE KAAT: NEEM EEN RESERVE PAAR LENZEN MEE

  • LENZEN EN BRIL KAN JE AFWISSELEN


 -  WAT IS EEN CONTACTLENS ? 
: Het is een laagje kunststof dat drijft op de tranenfilm. Gezien het oog een heel stevig orgaan is wordt dit perfect verdragen. Alleen als slordig met de lenzen omgesprongen wordt, zijn er risico's op oogbeschadigingen. Meestal kunnen deze met een adequate behandeling genezen worden, zonder dat littekens ontstaan.

 - WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN ZACHTE EN EEN ZUURSTOFDOORGANKELIJKE HARDE LENS  ?
: Zachte lenzen zijn van in den beginne comfortabel, kunnen ook af en toe gedragen worden (bvb bij sport of om uit te gaan) en blijven iets beter zitten, wat belangrijk is bij contactsporten. Harde lenzen zijn eigenaardig genoeg oogvriendelijker (omdat het materiaal beter verdragen wordt), ook al irriteren ze de eerste maand meer dan zachte lenzen. Een zachte lens is immers te beschouwen als een sponsje dat al het vuil en microben opzuigt, zodat uw oog aldus gemakkelijk geprikkeld wordt, vooral als het onderhoud niet optimaal gebeurt. Harde lenzen gaan ook langer mee (gemiddeld 4 j t.o.v. van 1.5 j bij zachte contactlenzen). Men beweert dat harde lenzen de evolutie van
bijziendheid remmen. De patiënt kan vrij kiezen tussen de twee types lenzen, behalve als er sprake is van astigmatisme (licht ovale ogen i.p.v. perfect ronde ogen). Dan zijn de harde contactlenzen aangewezen. In de praktijk kiezen we voor zachte lenzen indien mogelijk, omdat deze lenzen van in den beginne comfortabel zijn. Wel is bekend dat de meeste lensdragers vroeg of laat zullen moeten overgaan op harde lenzen, omwille van laattijdig ontstaande irritatieproblemen.

-  BRIL OF CONTACTLENS  ? :

      VOORDELEN VAN DE CONTACTLENS : Een contactlens is handiger omdat ze niet aandampt in vochtige omstandigheden en bij sport beter blijft zitten (vooral bij contact-sporten zoals voetbal / basket / volley) . Van esthetisch standpunt uit, betekent de bril aflaten meestal een belangrijke uitzichtsverandering ten gunste. Vooral voor meisjes is dit een belangrijk argument in de richting van contactlenzen. Optisch gezien geeft een contactlens een groter gezichtsveld. Bepaalde oogafwijkingen worden bovendien beter met een contactlens dan met een bril gecorrigeerd. Hiervoor voorziet het ziekenfonds dan ook terugbetaling (bijziend of verziend voor meer dan -8 of +8, onregelmatig astigmatisme, sterkteverschil tussen de twee brilglazen voor meer dan 3 dioptrie)

      NADELEN VAN DE CONTACTLENS : Onderhoud vraagt tijd en kost geld. Men mag echter stellen dat dit probleem uit de wereld werd geholpen met de maandlenzen: Onderhoud is bijna niet meer nodig en kost relatief weinig geld. Daarom maakte dit type lenzen ook sterk opgang. Door de concurrentie tussen de verschillende fabrikanten, is de aankoopprijs bovendien sterk gedaald, zodat maandlenzen zelfs goedkoper werden dan jaarlenzen: 172 E = 6980 fr per jaar (lenzen en product inbegrepen)).
     Tegenwoordig durft men zelfs nog een stap verder gaan: gebruik van dag- en nachtlenzen. Het onderhoud kan hier volledig weggelaten worden. De lenzen zijn wel iets duurder (1150 fr / maand), maar wel veel veiliger dan vroeger. Je kunt vergeten dat je een brilcorrectie nodig hebt. Indien gewenst kunnen dag- en nachtlenzen zelfs gecombineerd worden met de klassieke lenzen, die je 's avonds uitneemt, bvb om 14 dagen of 1 maand totaal zorgeloos vakantie te kunnen nemen !

-  KAN IEDEREEN CONTACTLENZEN DRAGEN  ? : De beste patiënten zijn diegenen, die zuiver bijziend zijn (dwz: negatieve sferische glazen hebben). Astigmatisme (cilinder van meer dan 1.5) en verziendheid (= positieve glazen) is minder ideaal. 

Mensen met ernstige vormen van allergie (bvb hooikoorts) hebben geregeld te gevoelige ogen om contactlenzen te dragen. Het moet echter individueel uitgeprobeerd worden. Bij die mensen zijn onderhoudsystemen zonder bewaarproducten aan te raden. Dag en nachtlenzen zijn minder aan te raden, behalve bij gehandicapten (visueel of fysisch). Er bestaan wel lenzen, die je wel af en toe 's nachts mag dragen ! Die kosten wel duurder.

 UW OOGARTS HEEFT GOEDE ERVARING MET CONTACTLENZEN. VRAAG HEM  
 MEER UITLEG. U KUNT LENZEN VRIJBLIJVEND UITPROBEREN.CONTACTLENZEN IN CIJFERS  (Benelux- 2014)

-9%  van de belgen en 14 % van de nederlanders dragen lenzen
-95 % in  Belgie dragen  zachte lenzen  - in  Nederland is dat 77%.  De rest draagt halfharde lenzen
-30% draagt bijna altijd lenzen .  70 % wisselt af met bril.  Het is in ieder geval handig om steeds een bril in reserve te hebben
-40% van de lensdragers dragen de hele dag lenzen  (= 15 uur of iets langer) .  
-20% van de lensdragers stopt reeds binnen de 6 maand met lens dragen (door droogte-gevoel of gebruiksongemak)
-8% draagt de lenzen soms dag en nacht. Dit kan tegenwoordig met de moderne superlenzen (cfr infra)
* Het gebruiksgemak ligt hoger met  daglenzen en zo zien we het daglens deel stijgen van 33 % in 2010 naar 38% in 2014.  De hogere prijs van daglenzen is de remmende factor. Die prijs is de laatste jaren wat gedaald, maar is nog altijd dubbel zo duur. Daarom werken wij nog altijd met maandlenzen
-gemiddeld worden  lenzen  7 jaar gedragen, in de jeugdperiode . Nadien wordt gekozen voor een andere  oplossing : bril of laser. 10 procent van de lensdragers dragen  langer dan  20 jaar lenzen
-superlenzen  (= zachte lenzen  op basis van silicone hydrogel, dat gezonder is omwille van hogere zuurstofdoorgankelijkheid )   worden meer en meer gebruikt.  In  2010  was dit reeds 57%  .  In  2014 was dit reeds 76 % . Wij gebruiken in 100 % van de gevallen de superlenzen


MYTHES

a) Met ouder worden kan je geen lenzen meer dragen.
Toegegeven: Lenzen dragen wordt wat moeilijker door toenemende droge ogen. De moderne lensmaterialen  (silicone hydrogel) en moderne vloeistoffen (die extra bevochtigen ) passen daar echter een mouw aan.  Bovendien bestaan er dubbelzichtlenzen, die vanaf 40 a 45 jaar toelaten van ver en dicht te zien .  Reeds  19% van de  lensdragers zijn ouder dan 40 jaar en dragen dubbelzicht lenzen. Lens dragen met ouder worden kan dus toch, zeker intermittent
 b) Ik ben te  jong voor contactlenzen
Zelfs jonge kinderen kunnen  lenzen dragen, met "dag en nacht"-lenzen, gemanipuleerd door de ouders.  Het dagelijks manipuleren  van lenzen kan geprobeerd worden vanaf 8 a 9 jaar. Als het kind gemotiveerd is  (bij hoge sterktes bvb) lukt dat meestal beter dan verwacht
c) Ik heb allergie en blijf dus beter af van lenzen
Toegegeven: Bij een opstoot van allergie, kan je door de oogontsteking best geen lenzen dragen; Af en toe een bril, is daarom een noodzakelijk kwaad. Tussen de opstoten door heb je meestal weinig last van lenzen.  Twee tips geven we toch:  Daglenzen zijn beter, omdat die altijd proper zijn: je kan niet allergisch worden aan het vuil op je lenzen of aan bewaarmiddelen van de contactlens-producten. Kies je toch voor de goedkopere maandlens:  Investereer dan iets in  betere producten: nieuwe bewaarmiddelen, die niet in de lens dringen of producten zonder bewaarmiddel  (bvb aosept)
d) Ik heb astigmatisme (= brilcorrectie met cilinder) en kan daarom geen lenzen verdragen
Toegegeven:  astigmatisme is iets minder ideaal maar het lukt tegenwoordig beter dan vroeger. Eertijds moesten astigmaten  harde lenzen dragen en het comfort daarvan was niet zo ideaal. Nu kan het ook met comfortabele zachte lenzen met cilinder ("torische lenzen") . Soms voel je de lens wel iets meer omdat  ze wat dikker zijn.  Soms ervaar je ook wat wisselend zicht, zeker bij sterk uitgesproken astigmatisme, omdat de cilinder as soms licht beweegt (vooral bij blik op zij of bij knipperen)  
e) Contactlenzen manipuleren is moeilijk
Toegegeven: Alles is wat moeilijk in het begin: De eerste dagen moet je daarom wat vroeger opstaan om de lenzen in te krijgen  en zit je wat later in bed om de lenzen uit te nemen.  Na enkele weken speel je echter met lenzen  en zitten de lenzen "in een wip" in en uit je oog
f) Contactlenzen zijn duur
Lenzen zijn zoals computers:  Ze worden altijd maar beter en goedkoper.  Voor 1 € per dag (minder dan een kopje koffie)  kan je reeds daglenzen dragen  !  Maandlenzen zijn nog de helft goedkoper
g) Sporten is moeilijk met lenzen
In tegendeel:  Bij een contact kan een  bril  afgeslagen worden en zelfs je neus beschadigen. Zachte lenzen daarentegen kunnen tegen  een stootje en blijven mooi op hun plaats: ideaal voor sport !
h) Contactlenzen kunnen achter mijn oog komen
Contactlenzen kunnen bij een contact wel eens verschuiven: op zij / naar boven / naar onder. Ze kunnen echter nooit achter uw oog belanden
i)  Contactlenzen zijn moeilijk te onderhouden
Met snelle vervang sytemen, die tegenwoordig standaard zijn (bvb maandlenzen) moet je zelf weinig onderhouden. Met  daglenzen moet je zelfs totaal geen onderhoud meer toepassen
j)  Ogen zijn te gevoelig voor een vreemd voorwerp als contactlenzen
Toegegerven: Ogen kunnen moeilijk een stofje verdragen.  Een contactlens is echter aangepast aan het oog en wordt daarom goed aanvaard.  Na enkele dagen  gaat de gevoeligheid van je oog zelfs wat afnemen zodat je totaal niks meer voelt van lenzen


De contactlens mythes zijn geinspireerd door onzekerheid en angst.   Weet echter dat een lens dragen even  normaal is , zoals  een ring  dragen aan je vinger

WAT ZEGGEN ONZE LENSDRAGERS OVER HUN BRILLEN :  

-Een bril glijdt van mijn neus, vooral bij hardlopen of vooroverbuigen
-Een bril verkleint de wereld en mijn ogen  bij duidelijke bijziendheid  (omgekeerd   bij verziendheid)
-Ik had als tiener een beugel en acne.  Een bril  was er teveel aan. Leve lenzen
-Ik was in het eerste studiejaar de enige met een bril en werd daarom  gepest
-Een bril geeft een dooie hoek, bij blik op zij
-Als ik stoeide met mijn kinderen, moest ik altijd oppassen voor mijn bril
-Ik vind mij knapper zonder bril
-Een bril verstrengt en jongens willen dat meisjes er lief uitzien
-Ik moest een bril maar af en toe dragen:  ik vergat die dan om de haverklap
-Een bril moet je constant schoonmaken - lenzen alleen 's avonds, na uitnemen
-Een bril belemmerde mijn vrijheid om wildere dingen  te doen (sport / spel / uitgaan .. ) . Met lenzen kan ik koppen bij voetbal, zonder dat mijn bril naar de vaantjes is of zonder dat ik mijn neus beschadig
-Er zijn zo van die momenten dat je liever lenzen draagt: sporten  / uitgaan / trouwdag...
-Ik voetbal beter sinds dat ik lenzen draag. Dit niveau zou ik nooit gehaald hebben met een bril
-Mijn bril dampte aan bij koken en als ik een café binnenging
-Een bril wordt nat en daardoor troebel bij regen
-Je kijkt over je bril als je je wat platter gaat liggen bij snel fietsen
-Als je maar voor 1 oog een correctie nodig hebt, ben je toch beter af met 1 lens.  Monocles zijn niet meer in de mode.  En een brilglas zonder correctie aan je goede oog , is toch een investering te veel 
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
IF YOU WANT MORE
GOED GEZIEN !
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
LENS EXPERT
PRIORITY TO QUALITY
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE