LENS

Boodschap van algemeen nut


SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?AL AAN LENZEN GEDACHT?


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


OOGSPECIALIST
LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


OGENTROOST
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


DURF LENZEN PROBEREN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
     LENZEN SO EASY

 


WISSEL BRIL MET LENZEN


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLENHAAL ALLES UIT UW OGEN!


EEN 10 OM TE ZIEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

LENS » START TO LENS: WANNEER? »
WANNEER MAG JE BEGINNEN MET LENZEN
  • OOK VOOR KINDEREN!

  • IK WACHT NIET TOT IK GROTER BEN!

CONTACTLENZEN VOOR KINDEREN VANAF 8 A 9 JAAR
 
KUNNEN KINDEREN CONTACTLENZEN ONDERHOUDEN ?

In een Amerikaanse studie bleek onlangs dat kinderen van 8 a 9 jaar even goed als volwassenen contactlenzen kunnen onderhouden (zowel betreft correcte manipulatie van de lenzen als betreft het juist gebruik van de producten) . Kinderen nemen er zelfs meer tijd voor, omdat ze minder gehaast zijn. Het belang van het onderhoud moet natuurlijk goed uitgelegd worden! Deze bevindingen kloppen, met wat bij tandverzorging gezien wordt: hoe vroeger je begint met kinderen aan zelfverzorging te laten doen, hoe meer kans je hebt dat goede hygiëne levenslang zal toegepast worden!
 
NEEMT DE BIJZIENDHEID TOE DOOR HET DRAGEN VAN CONTACTLENZEN ?

Het dragen van een bril of contactlens doet niks aan de gemiddelde evolutie van bijziendheid: -0.25 a -0.5 per jaar, gedurende de groeifase. De voor - achterwaartse groei van het oog op zich is de enige echte oorzaak van toenemende bijziendheid!
 
GEVEN KINDEREN SNEL DE BRUI AAN CONTACTLENZEN ?

Kinderen zijn sterker gemotiveerd dan volwassenen, omdat ze meer aan sport doen, dan volwassenen en omdat brildragers in de kinderwereld meer geplaagd worden, dan in de volwassen wereld. De minste irritatie zal hen dan ook niet tot stoppen brengen. In tegendeel: ze gaan langer ontstekingen verdragen, om toch maar lenzen te kunnen dragen. De ouders moeten daarom goed hun kinderen in de gaten houden: een rood oog betekent: lenzen enkele dagen uitlaten. Blijft het probleem duren: raadpleeg uw oogarts!
Gelukkig kunnen de jonge ogen van de kinderen iets beter lenzen verdragen dan de ogen van volwassenen !
 
WELK NUT HEBBEN KINDEREN VAN CONTACTLENZEN ?

Tot kort dachten we dat alleen ZWARE BRILAFWIJKINGEN met lenzen moesten gecorrigeerd worden bij kinderen, omdat ze zo visueel beter af zijn. Het is echter zo dat de licht bijzienden contactlenzen ook waarderen, omdat ze zich beter in de sociale groep AANVAARD VOELEN als ze geen bril dragen. Een kind ervaart een bril nog steeds als een handicap, hoe modieus die ook is, zeker als de bril door moet gedragen worden (VANAF -2.5) ! Hoe dan ook: hoe hoger de brilsterkte, hoe meer voordelen je ondervindt van contactlenzen: Contactlenzen verkleinen immers het zicht minder dan een bril. Op die manier zie je beter met contactlenzen, zeker als de brilcorrectie sterker wordt. Het is in ieder geval duidelijk dat kinderen die CONTACTSPORTEN doen, zoals volley, basket en voetbal, beter af zijn met contactlenzen dan met een bril !  Een bril kan zelfs gevaarlijk zijn, voor de drager en voor de tegenstander.
 
WORDEN CONTACTLENZEN BIJ KINDEREN SNELLER VERLOREN OF GESCHEURD ?

Omwille van wildere contacten bij spel en sport, kan een lens gemakkelijker verloren worden dan bij volwassenen, maar dat valt zeker mee. We raden daarom steeds zachte lenzen aan, boven harde, die gemakkelijker verloren worden. In de zachte lenzen raden we zelfs maandlenzen aan: de kinderen hebben dan steeds reserve lenzen bij de hand, die ze dan iets langer kunnen dragen om het verlies te compenseren. Met 6 lenzen voor het rechter oog en 6 lenzen voor het linker oog kunnen de kinderen probleemloos de 6 maanden volmaken, zoals volwassenen. Scheuren bepaalde kinderen lenzen echt te veel, kan gewerkt worden met  daglenzen, die betaalbaar geworden zijn . Ook nonchalence bij onderhoud is dan geen probleem meer !
 
MOET JE WACHTEN TOT JE KIND VRAAGT NAAR CONTACTLENZEN ?
 
Veel kinderen weten niet dat contactlenzen bestaan, behalve als hun ouders zelf lenzen dragen of als 1 van hun vriendjes er mee begint. Zelf gaan ze dan ook niet vragen naar iets, dat ze niet kennen. Nochtans kunnen contactlenzen hen het volgende opleveren: zelf -respect, verantwoordelijkheidszin, beter zicht (o.a. breder gezichtsveld), betere sportprestaties en esthetische voordelen. Als je kinderen, die voordelen uitlegt , zijn de meesten  snel enthousiast voor lenzen.  Dit zijn ook de kinderen, die kunnen beginnen met lenzen. Ze hebben immers  hun enthousiasme nodig als motivatie om lenzen te leren inzetten en uitnemen. Gemiddeld heeft een kind toch iets meer tijd nodig om de omgang met lenzen te leren
 
MAANDLENZEN KUNNEN VRIJBLIJVEND UITGEPROBEERD WORDEN
  
 
 
JE MOET NIET WACHTEN TOT JE GROTER BENT OM LENZEN TE PROBEREN

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
IF YOU WANT MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN