CONTACTLENS

Boodschap van algemeen nut
ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


OGENTROOST


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS

OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENAL AAN LENZEN GEDACHT?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!


     LENZEN SO EASY

 
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENSCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OOGSPECIALIST

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


IK ZIE WAAR IK SKI


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?HAAL ALLES UIT UW OGEN!
MYOPIE CONTROLE
MISIGHT DAGLENZEN 
 
 MYOPIE (“BIJZIENDHEID”)  WORDT EEN PROBLEEM  
Bijziendheid lijkt inderdaad toe te nemen, vooral in  Azie. In Europa is tegenwoordig 30% bijziend  (= meer dan -0.75) . 3% heeft meer dan  -6  Bijziendheid van  meer dan  -8 maakt dat het netvlies dunner wordt met meer kans op afwijkingen : netvliesscheuren  / degeneratie van het centrum van het netvlies.   Het lijkt dus belangrijk om bijziendheid onder de -8 te houden . 

 HOE KAN JE MYOPIE (“BIJZIENDHEID”)  AFREMMEN BIJ KINDEREN  ? 
 
a)  Gewoonlijk normaliseert een oog op 0
Bekend is dat ieder kind wordt geboren met een te kort oog (= verziend)  . Door de lens aan te spannen , kan je dat bijtrekken en hoeft een kind normaal geen bril ,tenzij de verziendheid te sterk uitgesproken is  (meer dan  +2). Door groei van het oog,  gaat het tekort zijn  uitgroeien en wordt je oog +- 23 mm lang  aan 18 jaar (= volgroeid oog )  = 0 dioptrie (= emmetropie) .   0.1 mm teveel of te weinig heeft al direct -0.25 of +0.25. Dus: Een kleine afwijking geeft al direct een groot effect.  1 mm afwijking is al direct -3  (bij te lang)  of +3 (bij te kort) 

b)  Hoe kan dat normalisatie-proces ("emmetropisatie")  verstoord worden ? 
-Erfelijkheid:  als de 2 ouders bijziend zijn, heeft een kind 7 keer meer kans om bijziend te zijn.  
-Etniciteit: aziaten worden meer bijziend  dan  europeanen  (“kaukasische ras ) . Bij de aziaten is er tegenwoordig zelfs sprake van een echte epidemie, omdat het toenemende dichtbij werk (zie volgend punt )  bij hen meer myopie uitlokt dan bij europeanen
-Veel dichtbij werk (lezen/ computer / gamen / smartphone)  maakt dat je oog meer bijziend wordt. Bewijs:   Vroeger waren er bij  de eskimo's (bijna allemaal jagers) haast geen bijzienden. Nu de eskimo's ook met computers beginnen te werken worden ze bijziend.  Dichtbij werk betekent dat je de lens van je oog aanspant= accommodatie.  Teveel accommoderen  zou dus bijziendheid uitlokken.  Mogelijks lokt accommodatie drukstijging uit en kan zo lengte-groei ontstaan  
-Exoforie: als ogen neiging hebben om een scheelzien naar buiten te vertonen  (=“exoforie”) , lijkt het oog sneller te evolueren naar bijziendheid , omdat een hoger negatief glas een gunstig prisma-effect  creeert Als de technische uitleg u interesseert  kan hierbij de volgende toelichting gegeven worden:  Als je gaat lezen draaien uw ogen naar binnen en kijken ze door de binnenste zijkant van het glas wat bij een negatieve correctie een gunstig prisma biedt  (basis nasaal  )  om de exoforie te ontlasten.  Hoe sterker negatief het glas hoe meer prisma ! 
 
c) Wat kan je er aandoen  ?    Accommodatie vermijden 
Aan erfelijkheid kan je niks veranderen. Truuk lijkt te zijn : accommatie voorkomen. 
  •  Het lijkt zo te zijn dat de brilsterkte niet gelijk is, over het netvies-oppervlak: bij de  zijkant (“periferie”)  van het netvlies valt het beeld achter het oog (lijkt op verziendheid= hypermetropie) : “perifere  hypermetrope defocus". Dat zou myopie veroorzaken: het oog wordt langer  omdat de zijkant van het netvlies  wil normaal worden,.  Met een speciale contactlens (+2 extra aan de zijkant)  zou dat kunnen opgelost worden.  Dit zou gemiddeld  60 % minder evolutie geven.  Deze contactlenzen bestaan reeds, bvb  Coopervision  -  Misight 1 day (daglens)   - kan bij kinderen vanaf  8 jaar- kostprijs  : +- 600 €  op jaarbasis, te vergelijken met andere goede daglenzen.  Best volhouden tot na de studies . Ook nachtlenzen zouden zelfde effect hebben omdat ij alleen het centraal deel van het hoornvlies corrigeren en de zijkant bijziend laten .  Dat is echter  een duurdere oplossing die meer zorg vraagt 
  • Meer licht, betekent minder accommodatie nodig om te vergroten -zonlicht beschermt dus. Ook zou kleinere pupil  zijkant van netvlies afschermen, die verziend  is  en meer accommodatie vereist dan normaal. Omgekeerd : lezen in donker heeft meer accommodatie nodig  !  Daarom: lezen met goed licht, liefst buitenlicht.  Meer buitenspelen - dan lees je automatisch minder  en heb je meer licht Aangeraden  wordt minstens 45 minuten per dag  buiten te spelen en liefst zelfs  2 H
  •  Er lijkt bewijs te zijn  dat een oogdruppel met een lage dosis atropine (0.01 % - 1X/dag aanbrengen (best 's avonds  )  het aanspannen van de lens bij lezen (= accommodatie) zou tegen houden  en daardoor myopie evolutie zou remmen. Dit geeft zeker wat effect, vooral het tweede jaar: minder snel evolueren.  Niet  na 1 jaar stoppen, anders snelle herval 
  • Meer slaap: 9h voor een kind= minder accommodatietijd / minder lezen in donker
  •  Minder accommodatie met dubbelzicht glazen  zou helpen. Eventueel  kan ook nog een extra prisma toegevoegd worden om exoforie  te behandelen. Omdat dubbelzichtglazen  vrij duur zijn is dat niet echt haalbaar bij kinderen die snel evoluern en brillen regelmatig breken . Uitzondering is : Eyezen glazen: een goedkope vorm van dubbelzichtglazen, die bedoeld zijn  voor veel beeldschermwerk en ook bij  kinderen  kunnen gebruikt worden 
  •  Tekst niet te dicht (= minder dan  30 cm )  houden, anders heb je  meer accommodatie nodig : de vroegere regel van een  lat van 30 cm  tussen hoofd en tekst te houden, is dus nog steeds een nuttige regel
  • Bij ondercorrectie van myopie moet je minder accommoderen.  Dus: liever wat ondercorrectie dan optimale correctie bij kinderen.  Nog beter : lezen zonder myope bril  (kan perfect tot  -3 ). Studies tonen echter  dat een lichte ondercorrectie  niet goed lijkt te werken. Je zou waarschijnlijk  +2 moeten ondercorrigeren om effect te bekomen, wat niet practisch is .   
  •  Lees  en game met  mate : na 20 minuten  een rustpauze inlassen, liefst buiten = meer daglicht / minder accommodatie 
 
Belangrijke regel die je in veel artikels over myopie preventie vindt :  “20/20/2 regel”. Dwz: na 20 minuten dichtbij kijken 20 seconden ver kijken en 2 h/ d buiten spelen en dat geldt tot 20 j
 
Best start je de myopie preventie op  als kind blijkt dat een kind van myope ouders reeds op jonge leeftijd (6 a 8jaar) bijziend is. Best hou je dat vol tot 18 jaar 
 
 MEER INFO OVER MISIGHT DAGLENZEN  voor kinderen 
 
Lenzen zijn voor  alle kinderen een voordeel : 
-Lenzen geven kinderen meer vrijheid voor buitenspelen
-Sterkere brillen geven gemakkelijk aanleiding tot pestgedrag. Die reden valt weg bij contactlenzen, waarbij het kind plots weer “normaal” zijn 
 
 Daglenzen zijn  kindvriendelijker en worden daarom tegenwoordig meer gebruikt bij kinderen dan maandlenzen : 
-Geen onderhoud
-Zeer hygienisch omdat je iedere dag een nieuwe lens hebt 
-Daglenzen maken dat verlies en  scheuren minder erg is 
 
 
Misight 1 day heeft een aantal extra voordelen 
 -Makkelijk te manipuleren omdat de lens wat stijver is dan een klassieke daglens 
-remt  58% van de myopie evolutie
 
 
Misight 1 day  is een daglens met  “activcontrol  technology. Dwz: Dit speciaal ontwerp zorgt voor een scherp focuspunt centraal op het netvlies, terwijl de zijkant van het netvlies toch myoop blijft  .  De zones, getekend  met de donkere ringen geven immers een  +2 correctie, wat maakt dat de zijkant van het netvlies nog  bijziend blijft . Er is reeds meer dan 4 jaar ervarng met deze lenzen, waarin de myopie remming  werd bewezen. 
En dit zonder meerrpriijs: 
Deze daglens is vergelijkbaar in prijs met de betere silicone hydrogel daglens  :  330€  voor  6 maand - 600€ per jaar 
 
4) BESLUIT :
Omdat  de MISIGHT lens, in vergelijking met andere daglenzen,  zonder extra  inspanning  kan gebruikt worden is deze lens de voorkeur lens bij jonge kinderen met myopie, zeker als die snel evoluerend blijkt. Best wordt deze lens ook gebruikt als de beide ouders  van het kind bijziend zijn: dubbele erfelijkheid

 
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
IF YOU WANT MORE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LENS EXPERT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
KOM EN ZIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
PRIORITY TO QUALITY
GOED GEZIEN !
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE