CONTACTLENS

Boodschap van algemeen nut
EEN 10 OM TE ZIEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


IK ZIE WAAR IK SKI
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!OOGSPECIALISTVRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


OGENTROOSTLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

AL AAN LENZEN GEDACHT?
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


DURF LENZEN PROBEREN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENKINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !     LENZEN SO EASY

 
CONTACTLENS » MEER LENSREGELS »
HET OPVOLGEN VAN REGELS

  • WAS UW HANDEN ALVORENS U DE LENZEN MANIPULEERT

  • ZORG DAT DE LENSHOUDER PROPER IS

  • NOTEER WANNEER U WEER MOET STARTEN MET EEN NIEUW PAAR LENZEN (in de agenda van uw GSM bvb)

  • GEBRUIK ENKEL DE AANBEVOLEN VLOEISTOF

  • BERG DE LENZEN NETJES OP

  • SLAAP NIET MET UW LENZEN IN TENZIJ U ECHTE DAG EN NACHTLENZEN HEBT

  • ZWEM NIET MET UW LENZEN IN (tenzij u daglenzen gebruikt )

  • SPOEL DE LENZEN NIET MET KRAANTJESWATER

  • BIJ PIJN, ROODHEID, IRRITERENDE OGEN,.. NEEMT U DE LENZEN UIT EN NEEMT U CONTACT OP MET UW CONTACTLENSSPECIALIST

  • ROKEN IS NIET GEZOND, OOK NIET VOOR UW LENZEN

MEER REGELS

Als contactlensspecialisten kennen wij, vanuit onze klinische ervaring het belang van een goede contactlensverzorging. Een aantal onderzoeken toont het verband aan tussen het niet juist verzorgen van contactlenzen en ooginfecties. Tegelijkertijd weten wij dat veel consumenten de regels voor deze verzorging niet goed opvolgen. In deze folder zult u duidelijke cijfers vinden aangaande het opvolgen van het onderhoud. Ook zult u de oorzaken van het niet opvolgen van instructies (met hun relatief belang) kunnen achterhalen. Deze resultaten komen uit een onderzoek verricht in 7 Europese landen onder 1.400 contactlensdragers.
 
Om vast te stellen in welke mate patienten zich houden aan de regels voor de verzorging werd een “verkeerslicht model” ontwikkeld. Het model bestaat uit twee categorieën. Groen als het antwoord overeenstemt met “COMPLIANT” (volgzaam). Rood wanneer het antwoord als “NIET-COMPLIANT” (niet volgzaam) wordt beschouwd. Oranje antwoord is “MATIG COMPLIANT” (= matig volgzaam). Hierbij komen alle belangrijke onderwerpen aan bod met betrekking tot het dragen en verzorgen van contactlenzen zoals onder meer het slapen met lenzen, het wassen van de handen bij de manipulatie van de lenzen, het reinigen van de lenshouder bij gebruik,…
 
INLEIDENDE VRAGEN

(omcirkel juiste antwoord indien meerkeuze-vraag)
Mijn merk lenzen : ……………………
 
Mijn vloeistof : …………………….
 
VRAAG
 
ANTWOORD
Welk type lenzen draagt u ?
 
 
daglenzen / weeklenzen / maandlenzen / 6-maandlenzen / jaarlenzen
 
Indien u maandlenzen draagt:
Welke type maandlenzen draagt u ?
 
 
 standaard maandlens / “super”lenzen (laten meer water en/of zuurstof door) / “dag- en nacht”lenzen
 
 
Hoe lang mag u uw lenzen dragen per dag ?
 
 
12 H, 16 H of langer
 
 
Sinds wanneer draagt u lenzen    ?
 
 
……………. Jaar
 
 
Welk soort vloeistof hebt u    ?
 
 
Een “Alles in 1”-vloeistof of een sterker en veiliger “zuurstof water-systeem” (weliswaar duurder)
 
 
 
COMPLIANCE VRAGEN
 
(kruisje aanbrengen in het groen of rode vak, om de vraag te beantwoorden)
 
VRAAG
GROEN ANTWOORD
ORANJE
ANTWOORD
ROOD ANTWOORD
DRAAGTIJD
Hoeveel dagen draagt u uw contactlenzen voordat u ze vervangt?
PS: maandlenzen mag u 30 keer dragen
Zoals is aanbevolen
Af en toe langer dan aanbevolen
altijd langer dan aanbevolen
Hoe vaak slaapt u met uw lenzen ?
PS: u mag niet slapen met standaard maandlenzen. Wel met superlenzen 
Zoals is aanbevolen of minder
Sporadisch
Geregeld
Doet u wel eens een dutje met uw lenzen in ?
Nooit
Sporadisch
Geregeld
HYGIENE 
Wast u uw handen voordat u contactlenzen inzet of uitneemt, en zo ja met wat ?
Was de handen met zeep, desinfecteermiddel of doekjes
 soms
nooit
Wat gebruikt u om uw contactlenzen te reinigen en om in te bewaren
 zuurstofwater- systeem / all in one van mijn contactlensspecialist
Goedkoop product van drogisterij
Alleen spoelvloeistof / soms met water of speeksel/alleen een proteïneverwijderaar
Wrijft u wat onderhouds- vloeistof op de lenzen na het uitnemen van de lenzen
Iedere dag / bijna iedere dag   en minstens 10 seconden
Soms / enkele seconden
 Nooit
Waarin bewaart u de lenzen ?
In een lenshouder, die iedere maand vernieuwd wordt
In een lenshouder, die al maanden oud is
Soms in een glas of beker
Vervangt u de lensvloeistof in de houder in zijn geheel of vult u de oude bij met verse ?
Ik vervang iedere dag de vloeistof, als ik lenzen gedragen heb
Ik vervang de vloeistof niet alle dagen / ik vul soms bij met verse
Ik vervang de vloeistof slechts sporadisch
Dompelt u de contactlenzen helemaal onder ?
Altijd
Bijna altijd
Niet altijd
Sluit u de lenshouder goed af ?
Altijd
Meestal
Nooit
Reinigt u de lenshouder ?
Elke dag
Minder dan eens per week
Nooit
Hoe vaak vervangt u de lenshouder ?
Bij iedere fles nieuwe onderhoudsvloeistof
 twee keer of meer per jaar 
 Minder dan 1 X /jaar  
Sluit u de fles goed af ?
Ja, altijd
Niet altijd
Nooit
Deelt u wel eens de lenshouder met een ander ?
Nooit
Minimaal
soms
LENSVLOEISTOF  
Controleert u wel eens de houdbaarheidsdatum van de contactlensvloeistof ?
Ja, regelmatig
Soms
Nooit
Gebruikt u wel eens ander merk van vloeistof, dan u aangeraden werd door de contactlensspecialist (van anderen /van drogisterijen )
Nee
Af en toe
 vaak tot altijd
 
 
Hoe staat het bij u : hoeveel groen : ……… / hoeveel oranje : ……………/ hoeveel rood : …………….
 
DE REALITEIT VAN COMPLIANCE
 
De conclusie is dat 98% van de contactlensdragers de instructies niet volledig opvolgen. Meestal waren het maar kleine sporadische zondes. Soms waren het belangrijker afwijkingen. De mannen en de tieners scoorden slechter dan de vrouwen en de volwassenen respectievelijk. Mensen die al langer lenzen dragen worden soms ook wat slordiger, terwijl het juist omgekeerd zou moeten zijn: hoe langer dat je lenzen draagt hoe meer het onderhoud belangrijk wordt! Opvallend was ook dat, de meeste mensen, na het invullen van de vragenlijst, zich duidelijk realiseren dat ze niet altijd compliant zijn (dwz= niet altijd de instructies opvolgen). Van te voor waren ze zich daar niet bewust van.

Welnu: BEWUSTWORDING is de eerste stap naar verbetering. Het is inderdaad nodig om, na enige tijd lenzen dragen, weer de puntjes op de i te zetten! Weten waarom compliance belangrijk is, is de tweede stap naar verbetering:
 

 Waarom is  Compliance belangrijk?  
 
Als je de richtlijnen opvolgt, heb je meer garanties op comfort. Ook zal je meer jaren contactlenzen kunnen blijven duren. Het is immers bekend dat als je ontsteking krijgt door het dragen van lenzen, je daar niet zo gemakkelijk vanaf geraakt. Lenzen dragen wordt dan plots minder comfortabel. Het volstaat dan soms niet meer van nieuwe lenzen te nemen om van het probleem af te raken!
Daarom is het toch nodig om eens de regels te herhalen (met het waarom), zelfs voor ervaren dragers :
 
A. DRAAGTIJD:
 
1)       TE LAAT LENZEN WEGGOOIEN = TE LANG DRAGEN IN DAGEN :
 
 De cijfers:
-     Het te lang doordragen van lenzen komt vaak voor: 77%
-     De gemiddelde draagtijd is vier dagen langer dan aanbevolen Op enkele uitzonderingen na, is het een sport van de 
      contactlensdrager om de levensduur van een lens te rekken, ook al is het maar met 1 dag.
-         17% geeft aan contactlenzen altijd langer te dragen dan de aanbevolen draagtijd.
-        De dragers van twee-wekelijkse lenzen zijn geneigd de lenzen langer door te dragen dan dragers vanmaandlenzen. Ook jonge mensen dragen hun lenzen langer dan oudere personen.
 

WAAROM IS TIJDIG VERVANGEN NODIG?
Wij raden u aan uw contactlenzen op tijd te vervangen, dus volgens het draagschema zoals aangegeven door de specialist. Wanneer een consument een contactlens draagt vormt het traanvocht een laagje van oliën en vetten op de lens. Zelfs al na een korte draagperiode ontstaat er aanslag op het lensoppervlak, die het draagcomfort en het zicht nadelig kunnen beïnvloeden. Door op de juiste wijze contactlenzen te reinigen en te desinfecteren, maar vooral door ze op tijd te vervangen, wordt het draagcomfort en het zicht op peil gehouden. Daarnaast wordt ook de kans op een ooginfectie gereduceerd. De beste prijs/kwaliteits verhouding zit bij de maandlenzen. Bij mensen die snel afzettingen hebben, moet soms gekozen worden voor lenzen die sneller vervangen worden: daglenzen / weeklenzen / 2-weeklenzen. Deze kosten wel duurder!
 

 2) TE LANG DRAGEN IN UREN PER DAG (OA SLAPEN MET LENZEN) :
 
De cijfers
 
*         35% van de contactlensdragers, met lenzen die niet geschikt zijn om ‘nachts door te dragen slaapt wel eens met lenzen.
*          68% van de contactlensdragers doet wel eens en dutje met lenzen in terwijl de lenzen hier niet geschikt voor zijn. een kleine minderheid doet dit meermaals per maand en zelfs per week.
*          20% van degene met lenzen, niet geschikt om dag en nacht te dragen overschrijdt de dagelijkse aanbevolen draagtijd van 14 a 16 h .
*           De meerderheid consumenten (67%) weet dat hun lenzen niet geschikt zijn om mee te slapen.
*          19% beweert van wel en een minderheid zegt hier niet duidelijk over geïnformeerd te zijn.
*         Men schat dat 23 % van de contactlens-problemen door te lange draagtijd (in uren per dag of aantal dagen) geinduceerd wordt!
 
WAAROM IS TIJDIG UITNEMEN BELANGRIJK?
Het is bekend dat door het slapen met lenzen, die hier niet voor ontwikkeld zijn, de kans acht keer groter is op een contactlens gerelateerde oogontsteking. Het oog krijgt immers te weinig zuurstof aanbod wat de weerstand van het oog vermindert!
Als het de wens is van de contactlens-drager om veel uren lenzen te dragen, per dag (ev dag en nacht), dan kan en moet de contactlens daaraan aangepast worden. Best zegt u dat ook aan de aanpasser! Dan wordt er gekozen voor lenzen die meer zuurstof doorlaten. Die zijn meestal wel wat duurder dan de conventionele lens.
 
 
 
B. HYGIENE
 
 
De cijfers:
 
·         28% van de contactlensdragers wast hun handen NIET voordat ze hun lenzen inzetten.
·         43% van de contactlensdragers wast hun handen NIET voordat ze hun lenzen uitnemen.
·         Van degene die hun handen wassen gebruikt 77% zeep voor het inzetten en 76% voor het uitnemen van de lenzen.
·         Men schat dat meer dan 60 % van de lens-problemen door onvoldoende reinigen en desinfectie veroorzaakt wordt.
 
Infecties worden gewoonlijk verspreid door het overdragen van micro-organismen door direct contact tussen personen en indirect door besmette handen of oppervlakten. Om de kans op infecties te beperken is het belangrijk de handen altijd eerst te wassen met zeep en worden afgedroogd met pluisvrije doek.
 
Consumenten zijn eerder geneigd hun handen te wassen voor het inzetten dan voor het uitnemen van lenzen. Ook niet iedereen gebruikt hierbij zeep, wat echt wel noodzakelijk

 
GOED GEZIEN !
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE BETTER - LOOK BETTER
ALLEEN OP AFSPRAAK
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
LENS EXPERT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
IF YOU WANT MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
KOM EN ZIE