LENS

Boodschap van algemeen nut
KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


EEN 10 OM TE ZIEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


IK ZIE WAAR IK SKI


     LENZEN SO EASY

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OOGSPECIALISTTE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELTOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


OGENTROOST


DURF LENZEN PROBEREN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

"the golden standard"
  • STANDAARD MAANDLENS

  • STANDAARD MAANDLENS

  • 1 VAN DE "BESTE" MAANDLENZEN

MAANDLENZEN: DE STANDAARD LENZEN

Tot kort stond of viel het dragen van zachte lenzen met goed onderhoud en relatief snel vervangen (jaarlijks). Spijtig genoeg is het onderhoud nogal duur en tijdrovend. Bovendien volstond dat niet altijd om propere lenzen te hebben een jaarlang. Daarom zijn we nu ook blij u de maandlenzen te kunnen voorstellen (wel bedoeld om dagelijks uit te nemen !):
 
VOORDELEN
 
Een "maandlens" betekent logischerwijze: Iedere maand nieuwe lenzen. Wat win je daar mee?
 
De lenzen worden niet meer vuil, zodat dit minder uw oog prikkelt (meer veiligheid) en een BETER ZICHT
geeft. Ook het onderhoud wordt minder belangrijk: Gedaan met manueel reinigen en enzymereiniging. Gedaan met de zuurstof-water-systemen waarbij je je pil kunt vergeten  (meer gemak).
  
De lenzen kunnen fijner zijn omdat ze minder lang moeten meegaan. Dit geeft MEER DRAAGCOMFORT EN LAAT LANGERE DRAAGTIJDEN TOE
, des te meer daar de lenzen van hoog zuurstof doorgankelijk materiaal gemaakt zijn. Een middagdutje met je lenzen in is dan ook perfect mogelijk. Zelfs 's nachts slapen met lenzen kan, maar laat dat wel de uitzondering zijn en niet de regel.

ALS JE BLAUWE OGEN HEBT, KAN JE MEER OPVALLEND LENZEN GAAN DRAGEN
, omdat er nu ook maand lenzen bestaan in verschillende kleuren: Royal blue, Aqua blue en Evergreen.

ALS JE OOIT EEN LENS VERLIEST OF SCHEURT
is dat minder een ramp omdat je jezelf kunt depanneren, door een ander setje maandlenzen te beginnen. Probeer er wel naar te streven iedere lens slechts 1 maand te dragen. Anders worden uw contactlens weer vuil, met alle prikkelingsproblemen van dien! De oude lenzen kan je ev gebruiken om te gaan zwemmen. Je zult beter zien en bewezen is ook dat de lenzen het oog beschermen tegen de prikkeling door chloor !!! Je zult ze eigenaardig genoeg niet verliezen (tenzij bij wrijven in het oog!), want ze gaan in het water eerder vast zitten. Hou toch liever de ogen dicht onder water. Een andere gouden regel: Wacht 20 minuten voor de lenzen te verwijderen en breng eerst een comfortdruppel aan.

NADELEN

Een maandlens is vrij dun:
-      Dit bemoeilijkt het INZETTEN EN UITNEMEN in lichte mate. Daarom laten wij u eerst de lens gratis uitproberen voor je overgaat van jaarlenzen naar maandlenzen.
-      SCHEURTJES kunnen gemakkelijker voorvallen. Best haal je de maandlens daarom uit met de oogleden! Andere methode: kijk naar boven - trek de lens naar beneden en neem ze dan uit met de vingers (pak de lens op het wit gedeelte van het oog !)
 
ZIJN MAANDLENZEN DUUR?

MAANDLENZEN KUNNEN GRATIS UITGEPROBEERD WORDEN 
 
MAANDLENZEN KAN OOK MET EEN “ALLES-IN-1”-PRODUCT  
ER ZIJN  WEL "GOEDE", "BETERE" EN "BESTE"  MAANDLENZEN  (op basis van zuurstofdoorgankelijkheid en water-aanbod) 

 
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
PRIORITY TO QUALITY
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
KOM EN ZIE
ALLEEN OP AFSPRAAK
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE